Vi har ett kundregister som uppgifter fylls i, namn, telefonnummer, regnummer, längd och tjänster som du signerar på plats när du lämnar in. Läs igenom Regler och Priser innan ni kommer och ring eller maila vid frågor annars skriver ni på när ni är på plats. Om ni har en vän som lämnar in eller ska skriva på skicka då med en fullmakt med två bevittnade namnteckningar. Alla uppgifter sparas endast för att kunna kontakta er vi behov, så länge ni förvarar era objekt hos er, inga uppgifter lämnas till tredje part utan ert godkännande.