Ålsta gård har funnits i Lexell släkten i tre generationer. Pers farfar kom till gården 1928 som arrendator, gården var 26,5ha stor. Han gick över storsjön från gården Slängen i Björnlunda på våren då isen fortfarande fanns kvar. Med sig hade han sin fru, sina barn och sina tre kor.

Pers mamma och pappa övertog arrendet 1958 och fick köpa gården 1991. Dom köpte till mark 1995 och utökade gården till hela 150ha. Från allra första början mjölkades korna i spann. 1962 då mjölktanken ersatte mjölkflaskorna installerades den första rörmjölkningen på gården. Ladugården byggdes om och till i flera etapper för att slutligen 1987  byggas om till ett kombistall med en mjölkgrop, med ett så kallat fiskbensstall 6*2 (6 platser för kor 2 sidor). Med ett djurstall inrett med kortbås, varje ko hade ett eget bås där det hade vatten, ensilage och utfodrades med kraftfoder fyra gånger per dag innan mjölkning.

2006 tog Per över sin föräldrargård. 2008 startade vi bygget av en ny ladugård som invigdes våren 2009. År 2009 köpte vi till mera mark till gården för att kunna utöka vår besättning och ta i drift vår nya ladugård.