Ålsta gård är idag knappt 600 ha stort med åkermark, skog, betesmarker och övrig mark. Till det arrenderar vi 137 ha åkermark. Vi bedriver mjölkproduktion i ett lösdriftstall och 2 mjölkrobotar.

Korna går i ett styrt system och får mjölktillstånd var 6:e timma och har fri tillgång till ensilage och vatten. Gården bedrivs ekologiskt och är Krav godkänd. Vår mjölk säljer vi till Arla som förädlar och distribuerar. På gården finns 4 fastanställda och tre personer som hjälper till helger och när det krisar.

Vi brukar marken i en femårig växtföljd. Vilket innebär att vi sår havre och vallfrö år 1. Där vi på hösten tröskar havren och sedan år 2,3,4  skördar och tar mat till korna. År fyra plöjer vi upp vallen på hösten och sår vete som sedan tröskas och säljs år 5. Efter år 5 är vi tillbaka på första året i växtföljden och sår havre med vallfrö igen. Havren blir havregryn och vetet blir vetemjöl. Vi har även lite annat spannmål till djuren.

Målet för oss är att arbeta och bruka naturen på ett så naturvänligt sätt som möjligt. Alla på gården, djur, boende, arbetare och besökande ska kunna leva och arbeta under trygga och lugna förhållanden. Att vi tillsammans hjälps åt med vårt ekologiska samspel med naturen och djuren. Tillsammans ska vi hjälpas åt att spara på naturens resurser.