Vi erbjuder följande tjänster, för prisuppgifter och beställning kontakta oss.

(Se under fliken kontakta oss)

Jordbearbetning

Plöjning 5 skärig växelplog

Harvning 9 m

Kultivator 4,5m

Sådd 6 m lastbärande

 

Vallskörd

Slåtter 3,2 m

Slåtter 6,4 m

Strängning Claas 1550

Ensilage pressning 1,2 m

Halmpressning 1,2 m

Hövändning 7,4 m

Höpressning 1,2 m

 

Gödselhantering

Spridning av Stallgödsel

Transport

Baltransport

Ihopkörning av balar

Transport på tippkärra

 

 

Övriga tjänster

Betongblandning

Betesputs

Busk & gräsröjning

Släntklippning

 

 

Köpa

Ensilage i rundbal 1,2 m

Halm i rundbal 1,2 m

Hö i rundbal 1,2 m

Spannmål Ekologisk