Vi tar gärna kort på plats från och med hösten 2017!

 • Bokningsavgift 500kr, återbetalas aldrig, men dras av på grundavgiften på hösten.
 • Grundavgiften 1500kr upp till 5m alla objekt. Säsong okt – maj. Förbokade i april och maj.
 • Grundavgiften 1700kr upp till 5m alla objekt. Säsong okt – maj. Bokade Juni och framåt.
 • Sedan 80kr/påbörjad halvmeter
 • Förvaring gastub 100kr/st gastuben ska vara bortkopplad och stå bredvid ditt objekt.
 • Laddning batteri 100kr/st batteriet ska vara bortkopplat och stå bredvid ditt objekt.
 • Starthjälp 500kr, hjälp med startkablar med ett annat fordon.
 • Punktering, hjälp att fylla luft 300kr.
 • Juni/juli/aug/sep UTE 100kr/månad
 • Juni/juli/aug/sep INNE, ej tillgång 200kr/månad
 • Behöver ni komma åt ert objekt under förvarings säsongen när den står inne tas en avgift ut på 300kr för en timmes tillgång. Sedan 250kr/påbörjad timme.
 • Behöver ni ta ut ert objekt under förvaringen tas en startavgift på 600kr (1 timme) sedan 350kr/påbörjad timme.
 • Kan du inte ta hem eller lämna ditt objekt den dagen vi är där och vi måste åka förbi och lämna/hämta nycklar eller öppna, 300kr för en timmes tillgång. Sedan 350kr/påbörjad timme.

För att boka en plats läs gärna våra regler och sedan hittar du oss under kontakta oss, Varmt välkomna!