Läs gärna igenom våra regler och maila eller ring oss för att boka plats, våra kontaktuppgifter finner du under kontakta oss. Varmt välkomna!

Kom ihåg!

Vi försäkrar huset inte objekten i huset! Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller innan du ställer av till fordon och innan du lämnar in för förvaring.

Regler

 • Rökning och alkoholintag är förbjudet på området!
 • Hyresgästen står själva för den trafikförsäkring och övriga försäkringar som täcker skador och stöld under förvaringssäsongen. Skador som sker vid in- och utlämning ska täckas av trafikförsäkringen på fordonen som är inblandade.
 • Nycklar till lokalen innehavs endast av hyresvärdarna, inga nycklar delas ut till hyresgästerna.
 • Hyresgästen har INTE tillgång till sitt objekt under förvaringssäsongen i förvaringslokalen utan tillsyn av hyresvärdarna (Max två hyresgäster per objekt).
 • Inga reparationer eller underhåll av objekten får utföras i lokalen.
 • Kvarglömda saker, kontakta hyresvärd vid behov. Detta debiteras med 300kr för 1 timmes tillgång.
 • Nycklar skall tillhandahållas hyresvärden för att fritt kunna flytta objekten i lokalen eller vid utlämning.
 • Hyresgästen förbinder att
  • Batteriet i boende delen ska kopplas bort innan ni ställer av objektet på Södertuna. Batteri till motor kopplas bort när fordonet är inne. Du ska veta vart batteriet sitter.
  • Nycklar ska lämnas så fordonet går att flyttas vid ev behov. Till husvagnar och båtar behöver vi ingen nyckel, vi vill undvika kullås i den mån det går.
  • Mat & snacks Inget ätbart får finnas kvar. Ingen sophantering finns på Södertuna.
  • Latriner ska vara tömda och rena, inga städ möjligheter finns på Södertuna.
  • Gastuber ska kopplas bort och avlägsnas.
 • Hyresgästen lovar dessutom att följa hyresvärdens ordningsföreskrifter för fastigheten och dess tillhörande områden.
 • Om hyresgästen bryter mot någon punkt i detta hyresavtal eller bestämmelse i lag har hyresvärden rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Om avtalsbrottet åsamkat några skador på lokalen eller kringliggande byggnader står hyresgästen för dessa skador. Återbetalning av avgifter sker ej.
 • Platsen är inte bokad fören bokningsavgiften är betald. Betalning via bg märkt med regnummer och namn.
 • Betalning med kort på plats, säsongsavgiften betalas vid första inlämning.
 • Vid inlämning av ditt objekt signerar du ditt objekt i ett kundregister “Genom att SINGERA detta dokument ingår du i ett avtal och bekräftar att du tagit del av gällande regler, godkänt och har för avsikt att följa reglerna och är medveten av risker vid regelbrott.” Du får ett kvitto på din inlämning påskriven av oss, denna lapp ska du ta med dig och uppvisa vid utlämning.

BG NUMMER 255-9854 Per Lexell

KORTBETALNING PÅ PLATS

SWISH 123 51 366 76 Lexell EF

wad@alstagard.com